AKTUALNOŚCI z Wiórka i okolic


10 lat sołtysowania
adamczeski data 28.05.2017, o 12:34 (UTC)
 
W tym roku przypada 10 lecie w służbie publicznej na rzecz naszej wiejskiej społeczności Panu Marianowi Osuchowi - sołtysowi naszej wsi.
Poniżej kilka wspomnień z tego okresu
Po latach stagnacji w jakiej żyło nasze małe wiejskie społeczeństwo, przyszedł czas na rewolucję. To propozycja na nowego sołtysa w 2007 roku, tchnęła w ludzi wiarę w lepsze jutro. Marian Osuch, bo o nim mowa przekonał do siebie mieszkańców i zapalonych sprzymierzeńców.
Dzięki nim na dobre odmieniło się postrzeganie sołectwa Wiórek w gminie, powiecie a nawet na świecie. Celem podstawowym nowego włodarza Pana Mariana Osucha, było stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców. Do tego celu wspaniale wpasował się opustoszały budynek po hydroforni, który z wielkim mozołem i przy współpracy przychylnych mieszkańców przekształcił w dzisiejszą świetlicę zwaną "Stara hydra". Lata mijały a budynek wraz z przyległym terenem zmieniał się systematycznie.
Mieszkańcy będąc pod ogromnym wrażeniem zaangażowania sołtysa Mariana w życie wsi, w 2009 roku odwdzięczyli się swemu włodarzowi oddając na niego głosy w plebiscycie na Eleganta z Mosiny, wynosząc go na najwyższe podium. Koleją rzeczy był wybór Pana Osucha Mariana do Rady Gminy Mosina, obdarowując go tym samym jeszcze większym zaufaniem.
Uniesiony sławą i nowymi zadaniami publicznymi nie spoczął na laurach i wyznaczał sobie coraz to nowsze cele, zmieniające osadę zarówno wizerunkowo jak i funkcjonalnie. Jednym z celów stała się rewitalizacja centralnego punktu wsi, czyli ronda. W dalszej części zajął się ulicami i skwerami, oraz wycinką niebezpiecznych przeogromnych topoli, tworząc w ich miejsce wspaniały taras z widokiem na rzekę Wartę oraz Wielkopolski Park Narodowy. Później przyszedł czas na inne aspekty życia lokalnego. Pobudowano chodniki tymczasowe, jaki i te właściwe. Utwardzano drogi, tworzono parkingi i nowe skwery, wdrożono prace kanalizacji wsi, oraz umocniono brzeg rzeki Warty którego nieuchronna degradacja stwarzała niebezpieczeństwo dla miejscowości. Na terenie wsi postawiono wiele gablot informacyjnych, by tym sposobem pozostawać w ciągłym kontakcie z mieszkańcami.
Przez ostatnich 10 lat swojej działalności sołtys Marian Osuch nie zapominał o człowieku. Dbał on zarówno o walory estetyczne, jak i te praktyczne, niosąc pomoc potrzebującym, w tym efektywnie wspierał mieszkańców w czasie, gdy żywioł, jakim była woda wdzierała się w głąb wsi. Natomiast pozostałym serwował wiele doznań duchowych, niosąc radość poprzez liczne imprezy, które na stałe wpisały się w kalendarz życia społeczności Wiórka, tym samym podnosząc rangę wsi w oczach innych.
Można się z Nim nie zgadzać, czy polemizować, ale przyznać należy, że zmienił On przez te 10 lat oblicze naszej wsi, podnosząc tym samym poprzeczkę swoim następcom.
Po mimo, że zmęczony trwa nadal na stanowisku dumnie stojąc pośród swego ludu.
 

Festyn Majówka 2017
Ela data 19.05.2017, o 16:13 (UTC)
 
 

Wędkarze w zakolu Warty
adamczeski data 13.05.2017, o 17:02 (UTC)
 
Dziś można było zaobserwować na rzece Warcie w okolicy Wiórka.
Prawdopodobnie były to zapowiadane zawody wędkarskie o Mistrzostwo Koła PZW nr 066 Poznań Koncentraty.
Pogoda dopisała, a ryby ...?

 

Kontrole autokarów
adamczeski / asp. Leszek Wojtkowiak data 11.05.2017, o 07:02 (UTC)
 
W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym i licznymi wycieczkami dzielnicowy asp. Leszek Wojtkowiak przekazuję informację dotyczącą kontroli autokarów. 

 

Zanim nastąpi wyjazd:

• Przygotowując wyjazd autokarowy dzieci i młodzieży należy kierować się przede wszystkim bezpieczeństwem pasażerów. Ważne jest aby autokar był w nienagannym stanie technicznym a firma oferująca swoje usługi cieszyła się jak najlepszą opinią.

• Pamiętajmy, że pojazd bardzo wyeksploatowany, z dużym przebiegiem, nawet jeśli jest przygotowany do drogi, stwarza ryzyko awarii i komplikacji w czasie podróży.

• Informacje świadczące o stanie technicznym pojazdu możemy uzyskać prosząc o okazanie badania technicznego.  

• Jeśli nauczyciel lub rodzic na miejscu zbiórki ma podejrzenia dotyczące niesprawności autokaru, bądź zachowanie kierowcy wskazuje, że może on znajdować się pod wpływem alkoholu, nie powinien zgadzać się na wyjazd. Należy wówczas zadzwonić na Policję, która zweryfikuje podejrzenia.

• Stałe punkty kontroli autokarów w okresie wakacji letnich i ferii zimowych organizują w każdym mieście wojewódzkim inspektoraty transportu drogowego, często we  współpracy z Policją, o szczegóły można się dowiedzieć dzwoniąc do właściwej WITD.

• Z dokonanej kontroli kierowca otrzymuje dokument pn. protokół pokontrolny, który powinien okazać organizatorowi.

• Potrzebę sprawdzenia autokaru organizatorzy wyjazdu mogą również zgłosić z wyprzedzeniem Policji; przy czym, przy dużej liczbie zgłoszeń nie zawsze będzie możliwe przybycie patrolu na miejsce zbiórki.

• W umowie wynajmu autokaru można zawrzeć klauzulę aby autokar przez wyjazdem był poddany badaniom technicznym na stacji kontroli pojazdów, na koszt organizatora wycieczki (aktualny koszt badania wynosi 199 zł).

• Jeżeli przewoźnik nie chce zgodzić się na kontrolę pojazdu i kierowcy to znak, że obawia się ujawnienia nieprawidłowości.

• Środki ostrożności związane ze stanem technicznym autokaru muszą być zachowane niezależnie od długości trasy.

W podróży

• Na autobusie przewożącym zorganizowaną grupę dzieci i młodzieży w wieku do lat 18, umieszcza się z przodu i z tyłu tablice barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. Kierujący takim pojazdem jest obowiązany włączać światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania dzieci.

• Kierującemu autobusem w czasie przewożenia osób nie wolno palić tytoniu i spożywać pokarmów. Zabrania mu się także oddalania od pojazdu gdy silnik jest włączony.

• Postoje autobusu należy organizować w miejscach do tego przeznaczonych, najlepiej na oznakowanych parkingach.  Dzieci,  należy uprzedzić, że na parkingu także odbywa się ruch pojazdów: podjeżdżają samochody, kierowcy wykonują manewry np. cofanie.

• Pasażerowie nie powinni wsiadać i wysiadać z autokaru od strony jezdni ani też wychodzić na jezdnię spoza pojazdu.

• Opiekunowie wycieczki są współodpowiedzialni za bezpieczeństwo przewożonych dzieci. W sytuacji gdy kierowca autokaru łamie zasady bezpieczeństwa (przekracza dozwoloną prędkość, rozmawia przez telefon komórkowy itp.)  należy zdecydowanie zwrócić mu uwagę.

• Każdy autokar powinien być wyposażony w apteczkę.  

Zasady bezpieczeństwa w autokarze:

• Zanim autokar ruszy w trasę opiekun wycieczki powinien omówić z dziećmi zasady bezpiecznego podróżowania (wsiadanie i wysiadanie, zachowanie w autokarze, zachowanie podczas postojów).

• Jeśli autokar wyposażony jest w pasy bezpieczeństwa zarówno kierowca jak też uczestnicy wyjazdu muszą mieć je zapięte.

• Kierowca autokaru jest obowiązany do poinformowania osób przewożonych pojazdem o obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa, chyba że grupa została o tym poinformowana przez kierownika wycieczki. Informacje o obowiązku zapinania pasów można również przekazać za pomocą urządzenia audiowizualnego lub znaku umieszczonego w widoczny sposób przy każdym miejscu siedzącym.

• W trakcie jazdy dzieci nie powinny spacerować po wnętrzu pojazdu, wychylać się przez okna, stawać na siedzeniach, opierać się o drzwi. Takie zachowania, oprócz tego, że są niebezpieczne rozpraszają uwagę kierującego.

• Przejścia w autokarze muszą być wolne, co umożliwia szybkie opuszczenie pojazdu w razie ewakuacji (wszystkie bagaże winny być ulokowane na półkach lub w bagażniku).

• Miejsca przy drzwiach są zarezerwowane dla osób dorosłych.

• Uczestnicy wyjazdu powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Czas prowadzenia pojazdu i odpoczynku – wybrane zagadnienia

Planując podróż, zwłaszcza dojazd na miejsce przeznaczenia, należy wziąć pod uwagę obowiązujący czas pracy kierowcy. 

Dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać:

• norma – 9 godzin,

• przedłużony – 10 godzin 2 razy w tygodniu.

Dopuszczalny czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać:

• w tygodniu – 56 godzin,

• w ciągu dwóch kolejnych tygodni – 90 godzin.

Maksymalny czas prowadzenia pojazdu bez przerwy – 4 godziny 30 minut.

Przerwa w prowadzeniu pojazdu, – co najmniej 45 minut lub, co najmniej 15 minut i następna, co najmniej 30 minut.

Dzienny okres odpoczynku – norma, co najmniej 11 nieprzerywanych godzin w każdym 24 godzinnym okresie.

Źródło : KMP Poznań

 

Na terenie Miasta Poznania kontrole autokarów odbywają się w miejscu odjazdu autobusów. Kontrole przeprowadzają inspektorzy transportu drogowego bezpłatne i po dokonaniu uprzedniego zgłoszenia. Z uwagi na ograniczone możliwości organizacyjne w przypadku wielu zgłoszeń o ich przyjęciu decydować będzie ich kolejność. W Poznaniu w sytuacji wielu zgłoszeń, kontrole autokarów przeprowadzane będą również pod siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego przy ulicy Szwajcarskiej 5.

Zasady zgłaszania:

• zgłoszenie powinno nastąpić z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem,

• zgłoszenie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, numer telefonu kontaktowego oraz miejsce i godzinę wyjazdu autokaru.

Kontrole na terenie Miasta Poznania:

Kontrole prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 13:00.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie, pod numerem telefonu: 61 656-77-11 (w godzinach pracy urzędu tj. 7:15-15:15) lub drogą mailową na adres e-mail: witd@poznan.uw.gov.plJednocześnie informujemy, iż Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło bezpłatny serwis, w którym każdy, dysponując jedynie numerem rejestracyjnym pojazdu, może samodzielnie sprawdzić podstawowe dane na temat autobusu lub autokaru, a w tym:

• czy posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC,

• czy posiada ważne obowiązkowe badanie techniczne,

• dane techniczne, takie jak dopuszczalna liczba miejsc czy masa pojazdu,

• stan licznika podczas ostatniego przeglądu technicznego,

• status rejestracji pojazdu.

Dane w serwisie pochodzą z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Jest to rejestr prowadzony przez Ministra Cyfryzacji na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Usługa dostępna jest na stronie internetowej pod adresem:


Źródło: WITD
 

Zbiórka podatku
adamczeski data 09.05.2017, o 17:57 (UTC)
 Zbiórka podatku od nieruchomości

15 i 16 maj 2017
Świetlica wiejska w Wiórku - "Stara Hydra"
w godz. 1600 - 1900

 

Znakowanie rowerów w Mosińskim Komisariacie Policji
adamczeski / dzielnicowy data 25.04.2017, o 18:59 (UTC)
 

Dzielnicowy asp. Leszek Wojtkowiak informuje, że w ramach programu prewencyjnego: „ Poznański Rower – Bezpieczny Rower”
w dniach:
27.04.2017 r. godz.10:00 - 13:00
10.05.2017 r. godz.15:00 - 18:00
24.05.2017 r. godz.10:00 - 13:00
13.06.2017 r. godz.10:00 - 13:00
21.06.2017 r. godz.15:00 - 18:00
28.06.2017 r. godz.15:00 - 18:00
na terenie Komisariatu Policji w Mosinie odbędzie się znakowanie rowerów.

Na czym polega program prewencyjny „Poznański rower – bezpieczny rower”?
• policjanci oznakują rower nie uszkadzając lakieru i zarejestrują go przypisując mu indywidualny numer,
• na ramę zostanie naklejona nalepka potwierdzająca umieszczenie roweru w Policyjnym Rejestrze Oznakowanych Rowerów,
• po oznakowaniu właściciel roweru otrzyma potwierdzenie przystąpienia do programu – plastikową kartę formatu dowodu osobistego,
• uczestnictwo w programie jest bezpłatne.
Kto może przystąpić do programu prewencyjnego „Poznański rower – bezpieczny rower”:
• do programu przystąpić może wyłącznie osoba pełnoletnia, mieszkająca na terenie Poznania i Powiatu Poznańskiego,
• dopuszcza się oznakowanie roweru osobie nieletniej pod warunkiem uczestniczenia w tej czynności jej rodziców, opiekuna prawnego lub innej pełnoletniej osoby, której tożsamość została stwierdzona na podstawie dowodu osobistego – w tym przypadku rower zostaje zarejestrowany na osobę pełnoletnią, natomiast nieletni zostaje wskazany jako użytkownik roweru.

Jakie wymagania muszą spełniać rowery?

• jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej – dopuszcza się, aby światła roweru były zdemontowane, jeżeli kierujący nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy,
• co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej, kształtu innego niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło barwy czerwonej, które może być migające
• co najmniej jeden działający skutecznie hamulec,
• dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.
Co zrobić w przypadku sprzedaży oznakowanego roweru?
W przypadku gdy nowy właściciel roweru wyraża chęć pozostania w programie, sprzedający informuje o fakcie sprzedaży roweru najbliższą jednostkę Policji lub Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wraz z podaniem nr kontaktowego do nowego właściciela roweru (możliwe jest również przekazanie kopii umowy kupna - sprzedaży roweru). Wtedy rower zostanie przerejestrowany na nowego właściciela.
W sytuacji gdy nowy właściciel nie wyraża zgody na pozostanie w programie, dotychczasowy właściciel roweru jest zobowiązany pisemnie poinformować najbliższa jednostkę Policji lub Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu o tym fakcie jednocześnie przekazując kartę potwierdzająca udział w programie prewencyjnym.
 

<-Powrót

 1  2  3  4  5  6  7  8 ... 89Dalej -> 

Dodaj komentarz do tej strony:
Który wpis skomentować?
Twoje imię:
Twój adres email:
Twoja strona:
Twoja wiadomość:

UWAGA !
Nazwa Wiórek.pl ... (c) jest zastrzeżona .
Strona "wiorek.pl.tl" nie rości sobie żadnych praw do nazwy "Wiórek". Używana jest wyłącznie w celu oznaczenia
lokalizacji i jednoznacznego wskazania miejscowości, którego dotyczą zamieszczane informacje.
Strona "Wiórek.pl" nie reprezentuje żadnej partii politycznej, urzędu ani jednostki samorządowej.
To po prostu strona typu FAN PAGE służąca celom do jakich została powołana przez administratora.

Darmowe komponenty [+]Startowy.com katalog stron Firma Budowlano Remontowa