admin

W tym roku przypada 10 lecie w służbie publicznej na rzecz naszej wiejskiej społeczności Panu Marianowi Osuchowi - sołtysowi naszej wsi. Poniżej kilka wspomnień z tego okresu Po latach stagnacji w jakiej żyło nasze małe wiejskie społeczeństwo, przyszedł czas na rewolucję. To propozycja na nowego sołtysa w 2007 roku, tchnęła w ludzi wiarę w lepsze jutro. Marian Osuch, bo o nim mowa przekonał do siebie mieszkańców i zapalonych sprzymierzeńców. Dzięki nim na dobre odmieniło się postrzeganie sołectwa Wiórek w gminie, powiecie a nawet na świecie. Celem podstawowym nowego włodarza Pana Mariana Osucha, było stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców. Do tego celu wspaniale wpasował się opustoszały budynek po hydroforni, który z wielkim mozołem i przy współpracy przychylnych mieszkańców przekształcił w dzisiejszą świetlicę zwaną "Stara hydra". Lata mijały a budynek wraz z przyległym terenem zmieniał się systematycznie. Mieszkańcy będąc pod ogromnym wrażeniem zaangażowania sołtysa Mariana w życie wsi, w 2009 roku odwdzięczyli się swemu włodarzowi oddając na niego głosy w plebiscycie na Eleganta z Mosiny, wynosząc go na najwyższe podium. Koleją rzeczy był wybór Pana Osucha Mariana do Rady Gminy Mosina, obdarowując go tym samym jeszcze większym zaufaniem. Uniesiony sławą i nowymi zadaniami publicznymi nie spoczął na laurach i wyznaczał sobie coraz to nowsze cele, zmieniające osadę zarówno wizerunkowo jak i funkcjonalnie. Jednym z celów stała się rewitalizacja centralnego punktu wsi, czyli ronda. W dalszej części zajął się ulicami i skwerami, oraz wycinką niebezpiecznych przeogromnych topoli, tworząc w ich miejsce wspaniały taras z widokiem na rzekę Wartę oraz Wielkopolski Park Narodowy. Później przyszedł czas na inne aspekty życia lokalnego. Pobudowano chodniki tymczasowe, jaki i te właściwe. Utwardzano drogi, tworzono parkingi i nowe skwery, wdrożono prace kanalizacji wsi, oraz umocniono brzeg rzeki Warty którego nieuchronna degradacja stwarzała niebezpieczeństwo dla miejscowości. Na terenie wsi postawiono wiele gablot informacyjnych, by tym sposobem pozostawać w ciągłym kontakcie z mieszkańcami. Przez ostatnich 10 lat swojej działalności sołtys Marian Osuch nie zapominał o człowieku. Dbał on zarówno o walory estetyczne, jak i te praktyczne, niosąc pomoc potrzebującym, w tym efektywnie wspierał mieszkańców w czasie, gdy żywioł, jakim była woda wdzierała się w głąb wsi. Natomiast pozostałym serwował wiele doznań duchowych, niosąc radość poprzez liczne imprezy, które na stałe wpisały się w kalendarz życia społeczności Wiórka, tym samym podnosząc rangę wsi w oczach innych. Można się z Nim nie zgadzać, czy polemizować, ale przyznać należy, że zmienił On przez te 10 lat oblicze naszej wsi, podnosząc tym samym poprzeczkę swoim następcom. Po mimo, że zmęczony trwa nadal na stanowisku dumnie stojąc pośród swego ludu.
UWAGA !
Nazwa Wiórek.pl ... (c) jest zastrzeżona .
Strona "wiorek.pl.tl" nie rości sobie żadnych praw do nazwy "Wiórek". Używana jest wyłącznie w celu oznaczenia
lokalizacji i jednoznacznego wskazania miejscowości, którego dotyczą zamieszczane informacje.
Strona "Wiórek.pl" nie reprezentuje żadnej partii politycznej, urzędu ani jednostki samorządowej.
To po prostu strona typu FAN PAGE służąca celom do jakich została powołana przez administratora.

Darmowe komponenty [+]Startowy.com katalog stron Firma Budowlano Remontowa