wywóz odpadów komunalnych


NOWY SYSTEM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Ważne Informacja dla mieszkańców

Należy złożyć nową deklarację w terminie do 31 grudnia 2016 roku
Od 1 stycznia 2017 roku zmienia się indywidualny numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat. Wysokość opłat nie ulega zmianie.
Zasady odbioru i segregacji odpadów komunalnych nie ulegają zmianie.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych w terminie do 31 grudnia 2016 roku zobowiązani
są złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklarację można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Mosinie, Gminnym Centrum Informacji, listownie lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

Formularz deklaracji otrzymają Państwo bezpośrednio do swoich skrzynek pocztowych. Formularz będzie również dostępny w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie, Gminnym Centrum Informacji, ul. Dworcowa 3, 62-050 Mosina oraz do pobrania tu:

DEKLARACJA (wersja do druku)


DEKLARACJA (wersja do wypełnienia elektronicznie)

Po złożeniu nowej deklaracji otrzymacie Państwo nowy numer rachunku bankowego, o którym poinformujemy Państwa w oddzielnej informacji. Prosimy z dniem 1 stycznia 2017 roku o niedokonywanie wpłat na numer rachunku bankowego, który otrzymaliście Państwo od Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów „SELEKT”.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty, która tak jak dotychczas wynosi:

10 PLN od osoby, jeżeli śmieci będą segregowane,

20 PLN od osoby, jeżeli śmieci nie będą segregowane.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy złożą deklaracje zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do ostatniego dnia danego miesiąca.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych winni podpisać umowę z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych, wpisanych do działalności regulowanej na terenie Gminy Mosina.Informacji udzielają, pod nr tel. 618 132 337, 618 132 321 wew. 41
kom. 697 888 420,  e-mail wywozy@zukmosina.pl

POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE

Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zaopatrzenie nieruchomości w pojemnik na odpady komunalne poprzez wybór jednej z poniższych metod:

- zakup pojemnika/ów we własnym zakresie,

- odkupienie pojemnika/ów od dotychczasowego przedsiębiorcy świadczącego usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych,

- złożenie przez właściciela nieruchomości wniosku o najem lub użyczenie pojemnika/ów przez przedsiębiorcę wyłonionego w przetargu na odbiór odpadów komunalnych, świadczącego usługi od 1 lipca 2013 r. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania właścicielom nieruchomości (którzy nie posiadają własnych pojemników) pojemników do zbiórki odpadów zmieszanych np. w formie użyczenia lub najmu, za który to najem przedsiębiorca będzie mógł pobierać opłatę bezpośrednio od właścicieli nieruchomości. Ponadto wykonawca zobowiązany będzie na tej samej zasadzie do przekazania pojemników np. typu dzwon do segregacji odpadów z podziałem na 3 frakcje: papier, plastik, szkło.


Podatek śmieciowy płatny do ostatniego dnia każdego miesiąca.HARMONOGRAM  WYWOZU  ODPADÓW ZMIESZANYCH
W 2017 ROKU

w sołectwie Wiórek
STYCZEŃ
13, 27
LUTY 
10, 24
MARZEC
10, 24
KWIECIEŃ
7, 21
MAJ
5, 19
CZERWIEC
2, 16, 30
LIPIEC
14, 28
SIERPIEŃ
11, 25
WRZESIEŃ
8, 22
PAŹDZIERNIK
6, 20
LISTOPAD
3, 17
GRUDZIEŃ
1, 15, 29

....................................
W 2016 ROKU
GRUDZIEŃ 16, 30
 
Zbiórkia odpadów wielkogabarytowych
takich jak: stare meble, artykuły gospodarstwa domowego, AGD, RTV, złom, itp.
w mejscowościach:
Wiórek, Sasinowo, Daszewice, Głuszyna Leśna, Kubalin

23 Kwiecień 2016
8 październik 2016
Odpady Zielone

 

11 kwiecień
11 maj
09 czerwiec
09 lipiec
10 sierpień
12 wrzesień
11 październik
10 listopad

WYWOZU  SUROWCÓW

WTÓRNYCH – SEGREGOWANYCH
Makulatura, Tworzywa sztuczne, Szkło

WIÓREK

w 2017 roku

STYCZEŃ   19
LUTY   16
MARZEC   16
KWIECIEŃ   20
MAJ   22
CZERWIEC   20
LIPIEC   18
SIERPIEŃ   21
WRZESIEŃ   19
PAŹDZIERNIK   17
LISTOPAD   20
GRUDZIEŃ   18

 Prosi się szanownych mieszkańców o ustawianie worków z wysegregowanymi surowcami przed posesją w dniach określonych w podanym wyżej harmonogramie
do godz. 6:30
Worki powinny być pełne i zawiązane, pojemniki plastikowe odkręcone i zgniecione 
                           

UWAGA !
Nazwa Wiórek.pl ... (c) jest zastrzeżona .
Strona "wiorek.pl.tl" nie rości sobie żadnych praw do nazwy "Wiórek". Używana jest wyłącznie w celu oznaczenia
lokalizacji i jednoznacznego wskazania miejscowości, którego dotyczą zamieszczane informacje.
Strona "Wiórek.pl" nie reprezentuje żadnej partii politycznej, urzędu ani jednostki samorządowej.
To po prostu strona typu FAN PAGE służąca celom do jakich została powołana przez administratora.

Darmowe komponenty [+]Startowy.com katalog stron Firma Budowlano Remontowa