Internetowy Informator Wiejski - Wiórek.pl

AKTUALNOŚCI z Wiórka i okolic

Plakat Biesiady Rodzinnej
adamczeski data 18.07.2018, o 17:08 (UTC)
 
 

Zapowiedź Biesiady Rodzinnej
adamczeski data 28.06.2018, o 18:23 (UTC)
 

Dla każdego coś miłego, czyli rodzinne biesiadowanie ze znajomymi i sąsiadami. Na to wyjątkowe spotkanie zapraszamy wszystkich sympatyków Portalu Wiórek.pl i Fanpage FB Wieś Wiórek, bez względu na miejsce zamieszkania.
Stoiska będą zachęcać mieszkańców do szerokiego wachlarza aktywności przy towarzyszącej w tle muzyce oraz aromatom z grilla i kuchni polowej a wszystko to podlewane złotym trunkiem.
Poszczególne atrakcje będziemy ogłaszać sukcesywnie. Nie zabraknie wspólnych gier, zabaw i konkursów zwłaszcza z udziałem dzieci jak również dorosłych. Wieczorem zabawa taneczna. Szczegóły wkrótce ...
 

Uchwała sołectwa w sprawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
adamczeski data 25.06.2018, o 20:24 (UTC)
 


Zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która weszła w życie 9 marca 2018 r. nałożyła na Radę gminy obowiązek podjęcia uchwał w sprawie:

1. Maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.

2. Zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

3. Wprowadzenia na terenie gminy Mosina ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,

Przed podjęciem ww. uchwał Rada gminy miała obowiązek zasięgnąć opinii jednostki pomocniczej gminy, czyli sołectwa, gdzie organem uchwałodawczym jest zebranie wiejskie.

Właśnie takie zebranie, powtórne miało miejsce w naszym sołectwie. Poniedziałkowy praktycznie wieczorny termin zwołania zebrania nie przyczynił się do liczebnego uczestnictwa mieszkańców, co gorsza nie pojawili się też przedstawiciele firm handlujących dobrami monopolowymi. Czyżby nie czuli jakiegokolwiek zagrożenia ze strony garstki osób, która wydaje opinie na temat być albo nie być dla pozyskiwanych przez nich profitów? Dziwne...
Cóż formalności stało się zadość i pozostaje tylko niesmak, że na ponad ośmiuset mieszkańców wsi Wiórek, zainteresowało się sprawami sołectwa tylko 7 osób.

Samorządy gminne w formie uchwały będą mogły ustalić odstępstwa od generalnego zakazu spożywania alkoholu, jeśli nie będzie to zagrażało bezpieczeństwu publicznemu, zobaczymy co przyniosą konsultacje i jakie uchwały zapadną na Radzie Gminy.
 

Ponowne zwołanie zebrania wiejskiego
adamczeski data 23.06.2018, o 16:46 (UTC)
 
 

Pożegnanie absolwentów Gimnazjum
adamczeski data 20.06.2018, o 08:23 (UTC)
 
We wtorkowe popołudnie, 19 czerwca 2018 roku w Gimnazjum im. Orła Białego w Daszewicach odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas III, którzy właśnie stali się jej absolwentami. W uroczystości wzięli udział dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie oraz zaproszeni goście.
Tradycyjnie już trzecioklasiści przedstawili program artystyczny, zawierający podsumowanie kilkuletniego pobytu w szkole. Pożegnali się z rówieśnikami i nauczycielami. Podziękowali pedagogom za trzy lata wspólnej pracy, za trud włożony w kształcenie w wychowanie, za życzliwość, zrozumienie i za uśmiech. Do podziękowań dołączyli rodzice. Były wiersze, piosenki, kwiaty i łzy wzruszenia.
To już wyjątkowe wydarzenie przechodzi do historii, bowiem trwa już stopniowe wygaszanie gimnazjów. W roku szkolnym 2018/2019 gimnazja opuści ostatni rocznik kończący klasy III. Od 1 września 2019 r. gimnazjów nie będzie już w ustroju szkolnym.

 

60-lecie Koła 134 PZW - Wiórek
adamczeski data 18.06.2018, o 16:30 (UTC)
 
Uroczystość jubileuszowa 60 - lecia koła odbyła się 16 czerwca 2018r. na terenie "Starej Hydry", czyli wiejskiej świetlicy w Wiórku. Spotkanie o godz 14.00 rozpoczęła msza polowa koncelebrowana przez Kapelana wielkopolskich wędkarzy Ks. Waldemara Kasprzaka i miejscowego Proboszcza Ks. Rafała Nowaka.
Oprócz zgromadzonych członków Koła i ich rodzin, na uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście, m.in.: Burmistrz Gminy Mosina, przewodnicząca Rady Gminy, Radni, Sołtysowie wsi, przedstawiciele edukacji, stowarzyszeń, związków i przyjaciele z sąsiednich kół wędkarskich.
W referacie okolicznościowym przypomniano historię powstania koła, jego założycieli i działaczy, którzy na przestrzeni 60 lat istnienia Koła 134 swoją pracą społeczną przyczynili się do jego rozwoju, a tym samym rozwoju Polskiego Związku Wędkarskiego. Jak na Jubileusz przystało posypały się odznaczenia i wyróżnienia członków i osób zasłużonych dla Koła Wiórek, oraz uhonorowanie zawodników biorących udział w specjalnych jubileuszowych zawodach.
Po części oficjalnej uczestnicy uroczystości wraz z rodzinami uczestniczyli w pikniku wędkarskim do późnych godzin wieczornych.
 

<-Powrót

 1  2  3  4  5  6  7  8 ... 31Dalej -> 

Dodaj komentarz do tej strony:
Który wpis skomentować?
Twoje imię:
Twój adres email:
Twoja strona:
Twoja wiadomość:

UWAGA !
Nazwa Wiórek.pl ... (c) jest zastrzeżona .
Strona "wiorek.pl.tl" nie rości sobie żadnych praw do nazwy "Wiórek". Używana jest wyłącznie w celu oznaczenia
lokalizacji i jednoznacznego wskazania miejscowości, którego dotyczą zamieszczane informacje.
Strona "Wiórek.pl" nie reprezentuje żadnej partii politycznej, urzędu ani jednostki samorządowej.
To po prostu strona typu FAN PAGE służąca celom do jakich została powołana przez administratora.

Darmowe komponenty [+]Startowy.com katalog stron Firma Budowlano Remontowa