Internetowy Informator Wiejski - Wiórek.pl

OSP - Głuszyna


Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań-Głuszyna jest jedną z 5 jednostek działających na terenie miasta Poznania. Od 2015 działają w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Co roku odnotowują ponad 130 interwencji na terenie miasta oraz powiatu poznańskiego. Czynnie uczestniczą w działaniach prewencyjnych organizowanych przez Urząd Miasta, Komendę Miejską PSP w Poznaniu a także placówki oświatowe.
W ubiegłym roku otrzymali do użytku nowy budynek strażnicy a na początku bieżącego roku dotarł do ich jednostki nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy.
Dla mieszkańców służą pomocą 24/7. Nigdy nie odmawiają pomocy.Biesiada Rodzinna w Wiórku także otrzyma wsparcie. Ok 17.00 druhowie z OSP w Głuszynie pojawią się na terenie "Starej Hydry" by przedstawić metody udzielania pierwszej pomocy, oraz zapewnić szereg atrakcji i konkursów dla milusińskich, oraz jak zawsze zaprezentować wóz bojowy.
Obecnie są na etapie tworzenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, która już liczy ponad 20 młodych osób w wieku 8-17 lat. Może podczas imprezy któreś z dzieci zauroczony bohaterstwem strażaków zechce zostać młodym druhem?

Strażacy z Głuszyny, którzy od lat są znani w naszym środowisku, by móc bezbłędnie i jak najlepiej wykonywać swoją pracę, ćwiczą i doskonalą się pod okiem kolegów z Państwowej Straży Pożarnej.
Swym obecnym sprzęt medycznym, niejednokrotnie pomagali ofiarom wypadków i katastrof. Niestety jest wysłużony i wymaga wymiany na nowy. Dlatego, zwracają się do Państwa o wsparcie i pomoc w uzbieraniu środków na ten cel. Koszt takiego zestawu to blisko 7 tysięcy złotych.
By godnie służyć okolicznym mieszkańcom proszą o wsparcie finansowe swojej jednostki pod adresem: www.siepomaga.pl/strazmedyk
Strażacy ochotnicy od dziesiątek lat bezinteresownie niosą pomoc potrzebującym w myśl hasła jakie można zobaczyć na ich sztandarach ...
 "Bogu na chwałę, Bliźniemu na ratunek".

FACEBOOK - Ochotnicza Straż Pożarna Poznań-Głuszyna
Strona www.strazgluszyna.plUWAGA !
Nazwa Wiórek.pl ... (c) jest zastrzeżona .
Strona "wiorek.pl.tl" nie rości sobie żadnych praw do nazwy "Wiórek". Używana jest wyłącznie w celu oznaczenia
lokalizacji i jednoznacznego wskazania miejscowości, którego dotyczą zamieszczane informacje.
Strona "Wiórek.pl" nie reprezentuje żadnej partii politycznej, urzędu ani jednostki samorządowej.
To po prostu strona typu FAN PAGE służąca celom do jakich została powołana przez administratora.

Darmowe komponenty [+]Startowy.com katalog stron Firma Budowlano Remontowa