Wyniki Ankiety

Przyszedł czas na opublikowanie ankiety badającej zadowolenie społeczne z dotychczasowej działalności Radnych Gminy Mosina. Można było podać swoje sugestie i propozycje.
Nie wiem czy przyda się to nowym kandydatom do Rady Gminy, jak i tym którzy na te opinie sobie zapracowali.
W naszym sondażu wzięło zaledwie 31 osób, co świadczy o tym, że pomimo tego, że jako mieszkańcy zawsze narzekamy, to z trudem przychodzi nam to okazać publicznie, nawet podczas takiej anonimowej ankiety. Cóż nawet te male grono przedstawicieli społeczeństwa opisuje sytuację w gminie, czy sołectwie.
W grupie badanych największą grupę stanowili mieszkańcy w tzw średnim wieku o wykształceniu głownie średnim i wyższym, a z najchętniej wyrażali swoje opinie panowie.
Zachęcam do analizy wyników.

1 Czy zna Pan/i swojego Radnego lub Radną w Radzie Gminy Mosina?
Znam            77.4 %
Nieznam         9.7 %
Orientuję się 12.9 %

2 Czy kiedykolwiek zgłaszał/a Pan/i się z ważną sprawą do Radnej/Radnego w swojej miejscowości?
TAK  54.8 %
NIE   38.7 %
NIE MIAŁEM TAKIEJ MOŻLIWOŚCI   6.5 %

3 W jakich sprawach kontaktuje się Pan/i ze swoimi Radnymi?
Interwencja w ważnej sprawie 71.0 %
Propozycja współpracy            16.1 %
Inne…                                      12.9 %

4 Czy uważa Pan/Pani, że kontakt z radnymi jest mieszkańcom potrzebny?
TAK   96.8 %
NIE      3.2 %

5 Jak ocenia Pan / Pani pracę swojego dotychczasowego radnego w Radzie Gminy Mosina?
1 / 10 - 8 - 25.8 %
2 / 10 - 1 - 3.2 %
3 / 10 - 5 - 16.1 %
4 / 10 - 3 - 9.7 %
5 / 10 - 3 - 9.7 %
6 / 10 - 1 - 3.2 %
7 / 10 - 3 - 9.7 %
8 / 10 - 1 - 3.2 %
9 / 10 - 3 - 9.7 %
10 / 10 - 3 - 9.7 %

6 Jakie Twoim zdaniem cechy w pracy Radnego uważasz za pożądane?
Dostępność                                            19 - 61.3 %
Rzetelność                                             19 - 61.3 %
Aktywność                                             22 - 71.0 %
Otwartość na propozycje mieszkańców 26 - 83.9 %
Dążenie wyłącznie do własnych celów    2 - 6.5 %
Składanie wielu wniosków                       5 - 16.1 %
Inne…                                                       2 -  6.5 %
Inne… (Odpowiedź                               2 - 6.5 %
myślenie analityczne, prawdziwość, czytanie ze zrozumieniem, pomocniczość

7 Jakie formy kontaktu z radnymi są Panu/Pani bliższe? (preferowane)
Osobiście                                    64.5 %
E-mailowo / korespondencyjnie 51.6 %
telefonicznie                                22.6 %
Spotkanie na dyżurze radnego    12.9 %
Inne…                                            6.5 %

8 Skąd czerpie Pan/i informacje o tym, co się dzieje w naszym sołectwie?
Strona / Facebook sołectwa Wiórek   58.1 %
Portale internetowe                             45.2 %
Strona urzędu Gminy Mosina             35.5 %
Prasa gminna                                       35.5 %
Plakaty / tablice informacyjne            12.9 %
Nie interesuję się tym                            3.2 %
Inne…                                                    3.2 %

9 Czy uważa Pan/Pani, że mieszkańcy są dobrze informowani o działaniach w sołectwie?
NIE              48.4 %
ŚREDNIO   32.3 %
TAK            19.4 %

10 Jak ocenia Pan/Pani poziom kontaktu władz Gminy Mosina z mieszkańcami sołectwa?
Niewystarczający   61.3 %
Dostateczny           35.5 %
Bardzo dobry           3.2 %

11 Co Pani/Pana zdaniem można by w tej kwestii w przyszłości zmienić?
Lepsza komunikacja elektroniczna
Więcej zebrań (2x), więcej spotkań
Zmienić radnych na osoby dla których ważne są losy mieszkańców
Burmistrz oraz radni powinni pomagać mieszkańcom, gdy ich problemy są zgłaszane lub sami je dostrzegają. Rozwiązanie problemów lub pomoc przy tym jest znacznie łatwiejsza niż, gdy władze odwracają się od społeczeństwa bo ta sprawa ich nie dotyczy. Powinni się czuć elementem tej społeczności, a nie szukać wyjść dla nich łatwiejszych. Być może jest to skutkiem nieznajomości przepisów, albo zwykłego ignoranctwa. W zwiazku z tym ich wiedza o przepisach powinna być to sprawdzana.
Wysyłać newslettery na emaila
Wsparcie proekologicznych rozwiązań
Zapraszamy na spotkania w sołectwach organizowanych przez sołtysów
Mosina to zacofany Gmina
Trzeba zmienić Burmistrza
lepsza kmunikcja
Nic (2x), , Nie wiem (3x), Poprawic, Dużo
Wszystko co jest mozliwe i przestac faworyzowac ulice Bankową
Najwazniejszy jest przepływ informacji, przejrzysty
Wziąść pod uwagę ludzi i dzieci niepełnosprawne!
Budżet

12 Propozycje dla działań Radnego w sołectwach Wiórek, Czapury
Komunikacja publiczna
Spowolnienie ruchu pojazdów na głównej drodze
Mniej zajmowania się swoimi interesami i wojowaniem w nieistatnych sprawach
Zajęcie się sprawa oświetlenia osiedla w Czapurach
Więcej spotkań z mieszkańcami

13 Płeć
kobieta 38.7 %
mężczyzna 61.3 %

14 Wiek
14-17 -    1 -  3.2 %
18-40 -  18 -  58.1 %
41-60 -  10 -  32.3 %
61-80 -    1 -    3.2 %
Powyżej 80 - 1 - 3.2 %

15 Wykształcenie
wyższe                            16 -  51.6 %
średnie                            10 - 32.3 %
nadal się ucze                   3 -  9.7 %
podstawowe / zawodowe 2 -  6.5 %
UWAGA !
Nazwa Wiórek.pl ... (c) jest zastrzeżona .
Strona "wiorek.pl.tl" nie rości sobie żadnych praw do nazwy "Wiórek". Używana jest wyłącznie w celu oznaczenia
lokalizacji i jednoznacznego wskazania miejscowości, którego dotyczą zamieszczane informacje.
Strona "Wiórek.pl" nie reprezentuje żadnej partii politycznej, urzędu ani jednostki samorządowej.
To po prostu strona typu FAN PAGE służąca celom do jakich została powołana przez administratora.

Darmowe komponenty [+]Startowy.com katalog stron Firma Budowlano Remontowa