Wiórek.pl
Internetowy
Informator
Wiejski

autobus lini 527

dogodne połączenia komunikacyjne i rozkład 527
znajdziesz w serwisiepełny interaktywny rozkład jazdy dostępny na
kombus.pl


Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że od dnia 19 kwietnia 2010 r.  na linii nr 527 obowiązują nowe ceny biletów. Wprowadzona została tzw. taryfa aglomeracyjna, która umożliwia podróż do Poznania i korzystanie z komunikacji miejskiej w Poznaniu na  podstawie jednego biletu.


Linia nr 527, oprócz strefy A (obejmującej Miasto Poznań), przebiega również przez strefę B (miejscowości: Czapury, Wiórek, Babki, Daszewice, Kamionki, Borówiec).


W związku z powyższym od 19 kwietnia zakupić będzie można nowe rodzaje biletów obowiązujących na linii nr 527 w strefie podmiejskiej:

bilety jednorazowe jednoprzejazdowe (są ważne tylko w autobusie, w którym zostały skasowane lub zakupione u kierowcy, nie umożliwiają przesiadek):

a) tylko na strefę B

b) na strefy A+B

Pasażerów, którzy korzystają z codziennych dojazdów linią nr 527 zachęcamy do zakupu biletów okresowych.


Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu uprzejmie informuje, że od 1 czerwca 2012 roku wprowadzone zostaną następujące zmiany w taryfie biletowej:
1)  Nowe bilety:
W strefie A wprowadzone zostają bilety będące połączeniem dotychczasowych biletów czasowych i jednoprzejazdowych: bilet jednorazowy do 15 minut umożliwia również przejazd do 10 przystanków autobusem, a bilet jednorazowy do 30 minut umożliwia również 1 przejazd autobusem na dowolnym dystansie, pod warunkiem że:
Bilet skasowany w tramwaju funkcjonuje wyłącznie jako bilet czasowy.
Bilet skasowany w autobusie funkcjonuje jako bilet jednoprzejazdowy lub czasowy, a po opuszczeniu autobusu staje się wyłącznie biletem czasowym, pod warunkiem, że nie upłynął jeszcze czas jego ważności.
Wprowadzone zostają bilety jednorazowe jednoprzejazdowe autobusowe do 10 przystanków na strefy A+B.
Wprowadzone zostają bilety długookresowe (30-dniowe i 3-miesięczne) do 6 przystanków na strefy A+B.

Cennik obowiązujący od 1 czerwca 2012 roku
Opłaty dodatkowe - karne - obowiązujące od 1 czerwca 2012 roku


Pasażer ma prawo w ciągu 3 miesięcy od wystawienia wezwania do zapłaty, odwołać się pisemnie od decyzji kontrolera:
  • listownie na adres:
    Biuro Obsługi Klienta
    Zarząd Transportu Miejskiego
    ul. Matejki 59
    60-770 Poznań
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
podstawa prawna: Uchwała Nr XVI/132/V/2007 Rady wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej wraz z późniejszymi zmianami oraz ustawa Prawo przewozowe

Czy znasz problemy z nabyciem biletu na przejazd komunikacją miejską późno wieczorem, bądź w weekend, kiedy wszystkie punkty dystrybucji są pozamykane albo sytuacje, gdy do następnego punktu sprzedaży biletów mamy daleko, a autobus zaraz ma odjechać? System moBILET KM jako jedyny w Polsce oferuje rozwiązanie nabycia biletu dla komunikacji miejskiej za pomocą telefonu komórkowego dowolnego operatora GSM.
Szybkość i wygoda w uzyskaniu takiego biletu, a przede wszystkim możliwość jego pozyskania w dowolnym miejscu i czasie czyni system
moBILET KM rewelacyjną alternatywną dla tradycyjnych biletów i kolejek do kiosków z biletami.


1 października 2013 w Poznaniu wystartował nowy operator płatności mobilnych, firma mPay S.A. Od tej pory bilety komunikacji miejskiej można kupić za pośrednictwem wszystkich telefonów komórkowych. Nowa forma kupna biletów jest chyba łatwiejsza i praktyczniejsza od dotychczasowej, dostepnej na rynku. POLECAMY. Więcej informacji na temat rejestracji i korzystania z usług mPay można znaleźć na www.mpay.pl
mPay to system bazujący na technologii USSD, przez co może być stosowany na każdym – nawet najstarszym – telefonie komórkowym, niezależnie od platformy, na której on pracuje. Główną funkcją mPay jest możliwość dokonania płatności za parkowanie lub komunikację miejską. System udostępnia także dodatkowe funkcjonalności, jak np. przelewy między użytkownikami. Doładowanie konta odbywa się przez Internet środkami z „portmonetki elektronicznej” lub z karty zarejestrowanej w MasterCard Mobile.SkyCash (którego elementem jest mobiParking) to rozbudowany system, za pomocą którego można płacić za komunikację miejską, kolejową, autobusową, a nawet kupić bilet do kina. Doładowanie konta odbywa się przez tradycyjny lub ekspresowy przelew, powiązanie dowolnej karty płatniczej lub doładowanie w sklepach Żabka i Freshmarket, a zgromadzone środki można wypłacić z bankomatu Euronet. Ponadto parkowanie w systemie mobiParking możliwe jest z dowolnego telefonu poprzez wysyłkę wiadomości SMS lub USSD. 
Od 24 października pasażerowie komunikacji miejskiej, której organizatorem jest ZTM Poznań mają nową możliwość zakupu biletów za pomocą telefonu komórkowego w systemie CallPay. W ofercie są bilety czasowe 15, 30, 60, 120 minutowe oraz krótkookresowe 24, 48, 72 godzinne i 7 dniowe. Zakup biletów odbywa się poprzez wykonywanie standardowych połączeń głosowych na określone numery znajdujące się na stronie www.callpay.pl. Płatności CallPay działają w każdym telefonie komórkowym i w każdej sieci GSM bez konieczności instalowania aplikacji i dostępu do internetu.
Aktywacja usługi
Możliwa jest poprzez stronę internetową
www.callpay.pl lub telefonicznie pod numerem 22 100 1 600.
Forma Płatności
-
kartą płatniczą MasterCard – klient musi w systemie CallPay zarejestrować swoją kartę płatniczą MasterCard. Każda płatność będzie później realizowana bezpośrednio z konta bankowego.
lub
- z
e środków na koncie CallPay – klient musi zasilić swoje indywidualne konto w CallPay dowolnymi, środkami z których później będzie dokonywać zakupu.
Zakup biletu
Zakup biletu powinien odbyć się po wejściu do pojazdu na jeden z numerów odpowiadający danemu biletowi:
Numery do zakupu biletów czasowych  
bilet normalny: 61 41 51 1 XX
bilet ulgowy: 61 64 60 1 XX
W miejsce dwóch ostatnich cyfr należy podać czas ważności biletu:
15 - bilet 15-minutowy
30 - bilet 30-minutowy
60 - bilet 60-minutowy
20 - bilet 20-minutowy
Numery do zakupu biletów dobowych
bilet normalny: 61 64 60 9 XX
bilet ulgowy: 61 64 60 5 XX
W miejsce dwóch ostatnich cyfr należy podać czas ważności biletu:
24 - bilet 24-godzinny
48 - bilet 48-godzinny
72 - bilet 72-godzinny
07 - bilet 7-dniowy
Po wybraniu numeru należy tonowo podać rodzaj strefy oraz okreslić, czy bilet ma obowiązywać na linię normalną, czy pospieszną.
 Na zakończenie połączenia Pasażer słyszy informację potwierdzającą zakup biletu, natomiast pełne dane w treści SMS przesyłane są podczas kontroli. 

UWAGA !
Nazwa Wiórek.pl ... (c)  jest zastrzeżona .
Strona "wiorek.pl.tl" nie rości sobie żadnych praw do nazwy "Wiórek". Używana jest wyłącznie w celu oznaczenia
lokalizacji i jednoznacznego wskazania miejscowości, którego dotyczą zamieszczane informacje.
Strona "Wiórek.pl" nie reprezentuje żadnej partii politycznej, urzędu ani jednostki samorządowej.
To po prostu strona typu FAN PAGE służąca celom do jakich została powołana przez administratora.

Darmowe komponenty [+]Startowy.com katalog stron Firma Budowlano Remontowa