stowarzyszenie emerytów i rencistówNa naszym terenie powstało i działa Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów ˝JEDNOŚĆ˝ Czapury-Wiórek. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane na początku 2008 r., jednak początki działalności sięgają 2005 r., kiedy to funkcjonowało jako Koło Nr 6 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego Związku w Mosinie.
Celem statutowym Stowarzyszenia jest między innymi: zaspokojenie duchowych potrzeb członków. Stowarzyszenia w dziedzinie kulturalno-oświatowej, jak również związanych z rozrywką i odpoczynkiem, budowanie poczucia pełnej wartości wśród emerytów, rencistów i inwalidów, działanie na rzecz miejsca swego zamieszkania i najbliższego otoczenia.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i obecnie skupia w swoich szeregach 92 osoby oraz 4 członków wspierających.
Organizują wycieczki jedno i wielodniowe, plenerowe imprezy środowiskowe, wyjeżdżają na seanse filmowe i teatralne oraz festyny. Współpracują z różnego rodzaju jednostkami organizacyjnymi oraz Stowarzyszeniami działającymi na naszym terenie. Stowarzyszenie współorganizowało wystawę zbiorów i prac artystycznych mieszkańców Czapur i Wiórka -,,Nikt nie wie co i kiedy się zaczyna” oraz chętnie bierze udział w corocznej wystawie ,,Szeroko na Wąskiej”. Członkowie aktywnie spędzają czas na zajęciach gimnastycznych, korzystają z rekreacji wodnej i chętnie biorą udział w różnego rodzaju kursach np. komputerowym. Do tradycji należy odwiedzanie chorych w Domu Opieki Pielęgniarskiej w Czapurach oraz chorych członków Stowarzyszenia.
Organizują spotkania przy kawie, spotkania opłatkowe, pokazy multimedialne itp.
W swej działalności Stowarzyszenie spotyka się z życzliwością środowiska, pomocą ze strony szkoły, miejscowych instytucji, organizacji i zakładów pracy. Członkowie działają w strukturach Caritas i dyżurują w świetlicy dla dzieci szkolnych, działającej przy miejscowej parafii.
Jedno z licznych przedsięwzięć stowarzyszenia  pt "Święto Pieczonej Pyry" weszło już na stałe do kalendarza i zostało zaakceptowane przez lokalną społeczność.
Starają się, by nazwa Stowarzyszenia ,,Jedność” nie była pustym słowem, by członkowie mieli poczucie, że są sobie potrzebni. O efektach ich działań świadczy stały wzrost liczby członków.
W roku 2010 otrzymali dotację od samorządu gminnego na realizację trzech zadań publicznych.

 

29 lutego 2008 r. w Szkole Podstawowej w Czapurach odbyło sie pierwsze posiedzenie zarządu nowopowstałego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów "JEDNOŚĆ" Czapury-Wiórek. Pierwsze posiedzenie zarządu miało szczególny charakter, gdyż podjęto rozmowy na temat współpracy z innymi grupami aktywności społecznej.
 
Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Jedność” Czapury – Wiórek

Prezes -
Danuta Marta Paszkiewicz.
Krystyna Idaszak - zastępca prezesa
Janina Plenzler - zastepca prezesa
Alina Genowefa Chmielewska - sekretarz
Borysława Wawrzyniak - skarbnik
Mirosława Ignasiak - członek zarządu

 
 
kontakt:
Czapury, ul. Poznańska 81
61-160 Poznań
tel. 061 8939 449
e-mail: seir.jednosc@gmail.com


 


Pyra_2010
Spotkanie opłatkowe emerytów i rencistów
 
Święto Pyry `2009
 

ZABAWA KARNAWAŁOWA STOWARZYSZENIA  
 
Można śmiało powiedzieć, że coroczne spotkanie emerytów i rencistów zamieszkujących Czapury stało się już tradycją... Ta karnawałowa zabawa jest już od kilku lat, z wielkim sukcesem, organizowana przez Sołtysa i Radę Sołecką. Także w tym roku w sobotni wieczór 6 lutego Sala Restauracyjna "U Patrycji” w Wiórku była świadkiem niezwykłego spotkania emerytów i rencistów oraz specjalnie zaproszonych gości, którzy bawili się przy dźwiękach karnawałowej muzyki. Zabawa rozpoczęła się o już o godzinie 17:00 entuzjastycznym powitaniem przedstawiciela władz gminy, w osobie burmistrza Zofii Sprinter, która w imieniu władz Samorządowych złożyła wszystkim zgromadzonym życzenia Noworoczne. Oklaskami zostali powitani także pozostali goście, którzy pojawiają się na karnawałowych spotkaniach rencistów i emerytów tradycyjnie już od kilku lat, co zawsze jest okazją do licznych rozmów i podsumowań minionego roku.
Tradycyjnie dobrej zabawie nie było końca. W pięknie udekorowanej sali, przy dźwiękach wesołej muzyki, uczestnicy zabawy łatwo zapominali o swoich codziennych problemach i oddawali się wspólnej zabawie. A trwała ona do godziny 22:00, a więc do planowanego zakończenia spotkania. Mimo że jego uczestnicy absolutnie nie byli usatysfakcjonowani takim obrotem spraw, pożegnali się w wyśmienitych nastrojach wiedząc, że w przyszłym roku ponownie będą mogli wspaniale spędzić pewien lutowy wieczór...
Organizatorzy Noworocznego Spotkania Emerytów i Rencistów chcieliby w tym miejscu bardzo podziękować firmom FAMILY HOUSE, EKO-DAR, WTÓRPLAST-RECYKLING za wsparcie finansowe dzięki którym zorganizowanie spotkania było możliwe. 

W grudniowe popołudnie w lokalu gastronomicznym w Wiórku odbywa się cykliczne już spotkanie opłatkowe Emerytów Czapur, Wiórka i Babek organizowane przez Stowarzyszenie "Jedność". Imprezę po raz  pierwszy w 2012 zaszczycił swą osobą i inaugurował nowy proboszcz ks. Rafał Nowak. Obecni byli również przedstawiciele władz gminnych, oraz szerokie grono członków stowarzyszenia.
 
Od Spotkanie Opłatkowe Emerytów i Rencistów
UWAGA !
Nazwa Wiórek.pl ... (c) jest zastrzeżona .
Strona "wiorek.pl.tl" nie rości sobie żadnych praw do nazwy "Wiórek". Używana jest wyłącznie w celu oznaczenia
lokalizacji i jednoznacznego wskazania miejscowości, którego dotyczą zamieszczane informacje.
Strona "Wiórek.pl" nie reprezentuje żadnej partii politycznej, urzędu ani jednostki samorządowej.
To po prostu strona typu FAN PAGE służąca celom do jakich została powołana przez administratora.

Darmowe komponenty [+]Startowy.com katalog stron Firma Budowlano Remontowa