AKTUALNOŚCI z Wiórka i okolicZadaszenie siłowni zewnętrznej
adamczeski data 31.03.2020, o 05:33 (UTC)
 
Gdy na dworze deszcz i słota a na ćwiczenia przyjdzie nam ochota to zapewne ten nowo powstały obiekt przypadnie do gustu amatorom sportu. Zyskali oni bowiem bezpieczne miejsce do ćwiczeń w niepogodę.

Tuż przed wprowadzeniem zakazu zgromadzeń w związku z pandemią koronawirusa, mieszkańcy Naszego sołectwa zrealizowali jeden z wielu pomysłów inwestycyjnych na 2020 rok. Jest nim zadaszenie stanowiska siłowni zewnętrznej przylegającej do budynku miejscowej świetlicy. Projekt wart 25.000 złotych zyskał aprobatę i został przyjęty 11 stoma głosami przedstawicieli mieszkańców, przy jednym wstrzymującym się. Ubolewać należy tu jak niewiele osób angażuje się w życie codzienne wsi, nawet ten jeden raz w roku podczas zatwierdzania wydatków dla sołectwa.

Gdy ustanie zakaz zgromadzeń, a teren świetlicy zostanie ponownie otwarty, wszyscy będziemy mogli sprawdzić trafność tej inwestycji.


 

Postaw Paczkomat w swojej okolicy!
adamczeski data 29.03.2020, o 18:05 (UTC)
 
Pod podanym linkiem możesz oddać swój głos na lokalizację koło DINO. Tym samym zdecydujesz, gdzie stanie kolejne nowoczesne urządzenie do wygodnego nadawania i odbierania przesyłek 24/7. Możesz również dodać swoją propozycję, pamiętając, że liczba oddanych głosów zbliża nas do celu. Nie zwlekaj – zaproponuj lokalizację i zachęcaj do głosowania swoich znajomych!

 

Dekret arcybiskupa dotyczący duszpasterstwa w stanie epidemii.
adamczeski / Archidiecezja Poznańska data 25.03.2020, o 06:24 (UTC)
 


Zmniejszenie limitu uczestników liturgii do pięciu osób, dostosowanie liturgii Triduum Paschalnego do wymogów sanitarnych, zmiana sposobu obrzędu błogosławienia pokarmów (tzw. święconki), możliwe rozwiązania dotyczące organizacji uroczystości I Komunii Świętej - Abp Stanisław Gądecki wydał nowy dekret w sprawie duszpasterstwa w stanie epidemii.

W dekrecie Metropolita Poznański informuje, że poprosił przewodniczącego Konferencji Episkopatu Portugalii, aby włączył cały Kościół w Polsce w akt zawierzenia Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi, którego dokona na zakończenie modlitwy różańcowej o godz. 19.30 w Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie.

Pełen tekst dekretu Arcybiskupa:
http://archpoznan.pl/…/dekret-ws-duszpasterstwa-w-stanie-ep….
 

Nowe stawki opłat za śmieci od 1 kwietnia 2020 r.
adamczeski / Urząd Miejski w Mosinie data 25.03.2020, o 06:05 (UTC)
 
Informujemy mieszkańców Gminy Mosina o wprowadzeniu nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami i możliwości zwolnienia z części tych opłat od 1 kwietnia 2020 r.

Zmiany tych stawek przyjęte zostały uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie, a ich ogłoszenie jako obowiązujące, możliwe było dopiero po przejściu przez podjęte uchwały procedury formalno-prawnej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. W związku z zakończeniem tej procedury, podajemy mieszkańcom obowiązujące od 1 kwietnia br. nowe stawki za gospodarowanie odpadami.

Zgodnie z uchwałą nr XXV/174/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2020 r., od 1 kwietnia 2020 r. obowiązywać będzie nowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina, której wysokość wyniesie 27 zł od osoby miesięcznie.

Tą samą uchwałą ustalona została również stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 2-krotności stawki za zagospodarowanie odpadami komunalnymi (27 zł x 2). Podwyższona stawka wynosi 54 zł za osobę miesięcznie zamieszkującą nieruchomość.

Uchwała nr XXV/174/20 Rady Miejskiej w Mosinie zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kolejnymi uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie wprowadzono możliwość uzyskania zwolnień od 1 kwietnia 2020 r. w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

O jakie zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w jakim przypadku można się starać?

W przypadku kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym – zwolnienie w wysokości 5 zł od nieruchomości z opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczonej dla danej nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

Zwolnienie to może uzyskać każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej na terenie gminy Mosina zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, który prowadzi lub zamierza prowadzić na swojej nieruchomości przydomowy kompostownik na odpady bioodpady.

Aby uzyskać to zwolnienie należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, w której w pkt E.1 należy zaznaczyć odpowiedź TAK, a w pkt E.2 należy zaznaczyć odpowiedź NIE.

UWAGA!

ZGŁOSZENIE PRZYDOMOWEGO KOMPOSTOWNIKA POWODUJE BRAK MOŻLIWOŚCI WYSTAWIANIA DO ODBIORU POJEMNIKA Z ODPADAMI BIODEGRADOWALNYMI.

Okresowy nadmiar odpadów biodegradowalnych, np. trawy i liści powstających w wyniku prac pielęgnacyjnych w przydomowych ogrodach, można dostarczyć osobiście do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mosinie, przy ul. Sowinieckiej 6G.

Uchwała nr XXV/175/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne, w kompostowniku przydomowym

W przypadku właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawnionej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz w przypadku właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny – zwolnienie w wysokości 3 zł od osoby z opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwolnienie to przysługuje :

osobom w gospodarstwach domowych, których dochód nie przekracza kwoty uprawnionej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, w myśl ustawy o pomocy społecznej :

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 701 zł,

- osoby w rodzinie – 528 zł,

- rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego

na osobę w rodzinie (528 zł/osoba).

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. – art. 8 ust. 1 lub 2.

właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Przysługuje ono osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny.

Aby skorzystać z tego zwolnienia należy złożyć:

deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mosina

Uchwała nr XXIII/163/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawiezwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z wyłączeniem zapisów: w § 1 ust.1 wyrażeń „średni miesięczny” oraz „mieszkańca w roku poprzednim”, § 3, § 4 ust.1, załącznika do uchwały z powodu sprzeczności z przepisami prawa, wskazanymi w uchwale Nr 6/319/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 marca 2020 r. stwierdzającej ich nieważność. Zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przedstawionych wyżej uprawnionych przypadkach, można uzyskać od 1 kwietnia 2020 r. Zwolnienie zacznie obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono deklarację o zwolnienie, np. jeśli deklaracje złożono w maju to zwolnienie obowiązywać zacznie od 1 czerwca. Od 1 kwietnia przysługiwać będzie zwolnienie w przypadku złożenia deklaracji jeszcze w miesiącu marcu.

Przypominamy, że od 1 stycznia br., w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miejska w Mosinie wprowadziła zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina. Wprowadzona została obowiązkowa segregacja śmieci, a odpady biodegradowalne zbierany wyłącznie w pojemnikach przeznaczonych do ich odbioru na BIODPADY. Zniesiony został system workowy dla bioodpadów.

Szczegóły w zakładce Dla Mieszkańca->Gospodarka odpadami.
 

Nielegalne wypalanie traw w Wiórku
adamczeski data 18.03.2020, o 08:18 (UTC)
 

Tym czasem, jak donoszą użytkownicy portalu a zarazem sąsiedzi w miniony weekend ktoś zechciał oczyścić sobie zarastającą chwastami skarpę poniżej tarasu widokowego.

Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu się ognia pomaga także wiatr. Osoby, które wbrew logice decydują się na wypalanie traw, przekonane są, że w pełni kontrolują sytuację i w razie potrzeby, w porę zareagują. Niestety mylą się i czasami kończy się to tragedią.

Wypalanie traw, poza tym że to niechlubna praktyka, jest również prawnie zakazane. Za łamanie tego zakazu grożą sankcje karne w postaci grzywny albo aresztu.

Choć podobno interweniowała straż pożarna to żadna jednostka nie pochwaliła się tradycyjną fotką z interwencji, czy jest w tej sprawie drugie dno?

 

Ważne numery kontaktowe
adamczeski data 15.03.2020, o 08:33 (UTC)
 
 

<-Powrót

 1  2  3  4  5  6  7  8 ... 59Dalej -> 

Dodaj komentarz do tej strony:
Który wpis skomentować?
Twoje imię:
Twój adres email:
Twoja strona:
Twoja wiadomość:

UWAGA !
Nazwa Wiórek.pl ... (c) jest zastrzeżona .
Strona "wiorek.pl.tl" nie rości sobie żadnych praw do nazwy "Wiórek". Używana jest wyłącznie w celu oznaczenia
lokalizacji i jednoznacznego wskazania miejscowości, którego dotyczą zamieszczane informacje.
Strona "Wiórek.pl" nie reprezentuje żadnej partii politycznej, urzędu ani jednostki samorządowej.
To po prostu strona typu FAN PAGE służąca celom do jakich została powołana przez administratora.

Darmowe komponenty [+]Startowy.com katalog stron Firma Budowlano Remontowa