oświata

Na terenie naszej wsi rozpoczyna się droga z edukacją naszych milusińskich. To tu  jedyną oświatowo wychowawczą placówką w ostatnich latach był Oddział  Integracyjnego Przedszkola nr 3  w Mosinie, mieszczący się przy ul. Szkolnej w Wiórku. Od 1 września 2011 oddział w Wiórku został przekształcony w samodzilne Przedszkole w Wiórku liczące trzy oddziały.  więcej o przedszkolu


W miejscu obecnego przedszkola istniała dawna szkoła podstawowa w Wiórku

W kolejny etap edukacji  dzieci muszą udać się do okolicznych miejscowości.  Naukę podstawową dzieci rozpoczynają  w Szkołe Podstawowej im. Arkadego Fiedlera mieszczącej  się w Czapurach przy ul. Poznańskiej 78. Szkoła jest jednozmianowa, dlatego nikt nie pozostaje anonimowym. Każdy z uczniów jest postrzegany jako osoba wraz ze swoimi możliwościami indywidualnymi, potrzebami i zainteresowaniami. Nauczyciele i wychowawcy starają się by w szkole panowała przyjazna atmosfera, a uczniowie zdobywając wiedzę, uzyskiwali wiarę w siebie i swoje możliwości bez zbędnych stresów.
www.szkolaczapury.pl

UWAGA !
Nazwa Wiórek.pl ... (c) jest zastrzeżona .
Strona "wiorek.pl.tl" nie rości sobie żadnych praw do nazwy "Wiórek". Używana jest wyłącznie w celu oznaczenia
lokalizacji i jednoznacznego wskazania miejscowości, którego dotyczą zamieszczane informacje.
Strona "Wiórek.pl" nie reprezentuje żadnej partii politycznej, urzędu ani jednostki samorządowej.
To po prostu strona typu FAN PAGE służąca celom do jakich została powołana przez administratora.

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja