Chór Bandoska

Bandoska - Foto Wspomnienia

Jak podają zapiski w KRONICE zalążek do powstania chóru Bandoska zawiązał się wraz z wybudowaniem budynku handlowo usługowego z resztą, przy owocnej współpracy mieszkańców. To wówczas wyodrębniono część budynku z przeznaczeniem na Klub Rolnika a mieszkańcy powołując Komitet Klubowy rozpoczęli działalność kulturalną w naszym regionie.
Od tego momentu odbyło się sporo imprez okolicznościowych, na których z powodzeniem odbywały się wspólne śpiewy gości. Z początkiem lat osiemdziesiątych podczas jednej z takich imprez okolicznościowych zrodziła się więc myśl zawiązania chóru.CHÓR „BANDOSKA”
RELACJA ZE SPOTKANIA PO LATACH
 
 
Inicjatorami i organizatorami tego przemiłego spotkania byli: Sołtys i Rada Sołecka Wiórka oraz Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Jedność” Czapury-Wiórek. Miejscem spotkania była świetlica wiejska w Wiórku, gdzie 28 stycznia 2012 roku późnym popołudniem pojawiły się dawne chórzystki „Bandoski” wraz z dyrygentką p. Janiną Kurek i zaproszonymi gośćmi.
            Chór powstał w 1984 roku i działał przez 9 lat, a należały do niego mieszkanki Wiórka, Czapur, Daszewic i Poznania. Cieszył się ogromnym powodzeniem, wykonywał kolędy, pieśni ludowe, głównie z regionu Wielkopolski, występował m.in. na uroczystościach kościelnych, szkolnych z okazji Dnia Nauczyciela, święta patrona, rozpoczęcia roku szkolnego, Dnia Babci, Dnia Matki, Dnia Kobiet, na spotkaniach przy choince, akademiach, na otwarciu supersamu w Starołęce, 75-leciu chóru „Hejnał”, dożynkach w Rogalinku, Gruszczynie, w Pałacu Kultury w Poznaniu wraz z zespołem wokalno-tanecznym przy Szkole Podstawowej w Czapurach, który prowadziła pełna zmysłu artystycznego nauczycielka i jednocześnie dyrygentka chóru.
            Tradycje śpiewacze w naszej miejscowości sięgają czasów przedwojennych, kiedy to powstało Koło „Echo” Wiórek, skupiające okoliczną młodzież, działające z kilkuletnią przerwą wojenną jeszcze w latach 60-tych. Śpiewały w nim wówczas niektóre spośród solistek „Bandoski”, ich ojcowie, ciocie, starsze siostry. W listopadzie odbyło się „Spotkanie po latach „Echa”, które zapoczątkowało ten cykl imprez.
            Wzruszeniom nie było końca. Atmosferę emocjonujących wspomnień wywołała multimedialna prezentacja zdjęć z artystycznej działalności chóru w latach 80-tych i 90-tych oraz filmy z udziałem „Bandoski” na uroczystości Poświęcenia Krzyża w Czapurach w listopadzie 1992 r. i jednego ze Spotkań Opłatkowych w Wiórku, w styczniu 1993 r. Utrwalony obraz filmowy tamtego czasu zawdzięczamy operatorowi kamery, p. Marianowi Plenzlerowi, a nagrania udostępnił ich posiadacz, Stanisław Włodarczak, mąż zmarłej niedawno chórzystki, Elżbiety Włodarczak.
            Na wystawie poświęconej zespołowi wśród wielu pamiątek można było obejrzeć Kronikę „Bandoski”, prowadzoną przez zmarłą w ubiegłym roku chórzystkę, Gabrielę Najewską, albumy, śpiewniki, zdjęcia i przechowywany pieczołowicie sztandar koła „ECHO” Wiórek, uroczyście przekazany w 1989 r. chórowi „Bandoska”.
            Uczestnicy spotkania wysłuchali koncertu gitarowego w wykonaniu Karola Olejniczaka z Czapur, który jest nauczycielem i udziela lekcji gry na gitarze w pobliskiej szkole.
            Uwieńczeniem „wspomnień po latach” był wspólny śpiew kolęd, pieśni, utworów znanych i lubianych przy akompaniamencie akordeonistów z „naszego podwórka”, którzy od dawna nie mieli instrumentów w rękach, a jednak ich nabyte wiele lat temu umiejętności wszystkich zadziwiły. Dyrygentka chóru, p. Janina Kurek zagrała na akordeonie „Bandoski” ufundowanym w 1985 r. przez GS w Mosinie, natomiast mąż chórzystki - Jan Chmielewski i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czapurach - Arkadiusz Jurek akompaniowali na swoich kilkudziesięcioletnich już harmoniach. Nadal płonie w wielu sercach ogień wrażliwości, poczucia piękna i dobra.
            Chórzystki z „Bandoski” otrzymały z rąk Pani Prezes Danuty Paszkiewicz i Sołtysa Mariana Osucha upominki książkowe z życzeniami, a pozostali goście laurki na pamiątkę „Spotkania po latach”.
            Muzyczny wieczór upływał w radosnych nastrojach, tanecznych rytmach i wspaniałej, spontanicznej atmosferze.
 
 
Chór po kolejnej reaktywacji zawiązal współpracę z miejscowym stowarzyszeniem emerytów i rencistów "JEDNOŚĆ" zwiększając tym samym swe grono i pomimo przemijających lat stara się urozmaicić czas już wiekowym jego członkom.
Niestety młodzież nie garnie się by przejąć pałeczkę od swych dziadków, może kiedyś w innej formie, zobaczymy co przyniesie czas.

 


UWAGA !
Nazwa Wiórek.pl ... (c) jest zastrzeżona .
Strona "wiorek.pl.tl" nie rości sobie żadnych praw do nazwy "Wiórek". Używana jest wyłącznie w celu oznaczenia
lokalizacji i jednoznacznego wskazania miejscowości, którego dotyczą zamieszczane informacje.
Strona "Wiórek.pl" nie reprezentuje żadnej partii politycznej, urzędu ani jednostki samorządowej.
To po prostu strona typu FAN PAGE służąca celom do jakich została powołana przez administratora.

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja