ulice i obiekty

Nasza wieś posiada jedną drogę główną asfaltową, która przecina centralnie miejscowość na dwie połowy. Z każdej jej strony jest kilka dróg tzw bocznych. Ulice te są w całości drogami gruntowymi. dawniejPlacówki handlowe i usługowe:
MINI MARKET & SALA RESTAURACYJNA

Miejscowa ŚWIETLICA
UWAGA !
Nazwa Wiórek.pl ... (c) jest zastrzeżona .
Strona "wiorek.pl.tl" nie rości sobie żadnych praw do nazwy "Wiórek". Używana jest wyłącznie w celu oznaczenia
lokalizacji i jednoznacznego wskazania miejscowości, którego dotyczą zamieszczane informacje.
Strona "Wiórek.pl" nie reprezentuje żadnej partii politycznej, urzędu ani jednostki samorządowej.
To po prostu strona typu FAN PAGE służąca celom do jakich została powołana przez administratora.

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja