dawna Szkoła Podstawowa w Wiórku

 
materiały i dokumenty udostepnione przez kronikarza Wiórka Panią Elżbietę Przybylską


Historia Szkoły Podstawowej w Wiórku ... 

Szkoła to nie tylko miejsce, w którym się uczymy, zdobywamy wiedzę, ale także miejsce, do którego się wraca – poprzez dzieci, czasem wnuki, a przede wszystkim w mniej lub bardziej radosnych wspomnieniach.14 kwietnia uczniowie dawnej szkoły w Wiórku urodzeni w latach 1950 – 1957 spotkali się w świetlicy wiejskiej ze swoimi nauczycielami i wychowawcami, którzy swój pedagogiczny trud poświęcili szkole w Wiórku, a później w Czapurach. Pani Kazimiera Cieślewicz swoją pracę rozpoczynała w Wiórku w roku 1961, Pani Władysława Dębska Krych - w 1962, natomiast Pani Janina Zastrożna Kurek w Czapurach w roku 1967, a Pani Elżbieta Lisiecka Wierzbicka w 1970. Na spotkaniu gościła również Pani Danuta Paszkiewicz - córka ówczesnego Kierownika tych szkół i nauczycielki, pp. Amelii i Mariana Szczygieł, która przejęła stanowisko po ojcu i w 1972 roku jako Dyrektor Szkoły w Czapurach i nauczycielka matematyki uczyła nieco młodsze roczniki.
Uczestnicy spotkania spędzili ze sobą miłe chwile i odbyli „wesołą podróż” przez szkolne lata, oglądając prezentację zdjęć przygotowaną przez organizatorów. Dzieci ze szkoły w Czapurach zaprezentowały swoje wspaniałe umiejętności wokalne, umilając w ten sposób uroczystość, a po nich, w roli Uli z I-ej b, wystąpiła dawna uczennica Urszula Vogt Kotecka. Była też lekcja wychowania muzycznego, lekcja wu-efu i zajęcia praktyczno-techniczne, w których uczniowie i nauczyciele brali czynny udział. Na pamiątkę spotkania po latach grono pedagogiczne otrzymało laurki i kwiaty, a uczniowie – świadectwa szkolne. W ramach zajęć pozalekcyjnych, a więc kółka tanecznego i muzycznego organizatorzy przygotowali muzykę, zabawne kapelusze, peruki i inne nakrycia głowy i urządzili zabawę, która zakończyła ten przemiły wieczór wspomnień.


Ciąg dalszy „Spotkań po latach” nastąpi.
UWAGA !
Nazwa Wiórek.pl ... (c) jest zastrzeżona .
Strona "wiorek.pl.tl" nie rości sobie żadnych praw do nazwy "Wiórek". Używana jest wyłącznie w celu oznaczenia
lokalizacji i jednoznacznego wskazania miejscowości, którego dotyczą zamieszczane informacje.
Strona "Wiórek.pl" nie reprezentuje żadnej partii politycznej, urzędu ani jednostki samorządowej.
To po prostu strona typu FAN PAGE służąca celom do jakich została powołana przez administratora.

Darmowe komponenty [+]Startowy.com katalog stron Firma Budowlano Remontowa
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free