Koło Śpiewacze "ECHO" Wiórek

W listopadzie też w 1930 roku powstało w Wiórku Koło Śpiewackie „ECHO” Wiórek, skupiające okoliczną młodzież, które założył tutejszy mieszkaniec Tytus Karabasz.
Celem i dążeniami koła było pielęgnowanie pieśni polskiej, muzyki, sztuki teatralnej, sztuki tanecznej, oświata w formie wykładów, referatów, zwiedzanie bibliotek, muzeów, zabytków narodowych, wspólne wieczorki towarzyskie i dbałość o swe koło.
Działalność Koła „ECHO” Wiórek zapoczątkowana ponad 80 lat temu trwała do lat 60-tych z kilkuletnią przerwą wojenną. Zachował się sztandar koła z 1946 roku, a druhny i druhowie posiadający w swoich archiwach domowych wiele pamiątek i zdjęć udostępnili je do utworzenia albumu i wystawy zorganizowanej w miejscowej świetlicy.
12 listopada odbyło się Spotkanie po latach członków Koła „ECHO” Wiórek, zorganizowane przez Sołtysa i Radę Sołecką przy współpracy Prezesa Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Jedność” Czapury – Wiórek Danuty Paszkiewicz, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach Arkadiusza Jurka oraz MOK-u.
Najstarszym seniorem obecnym na spotkaniu był druh Wiktor Lisiecki z Wiórka, działający w kole w latach 40-tych wraz z druhną Marią Melinger z Czapur, druhnami Krystyną Lipiak, Zofią Dehmel i Urszulą Kantorską oraz druhem Stefanem Krychem z Wiórka.
Uczestnicy spotkania obejrzeli prezentację multimedialną zdjęć przygotowaną przez organizatorów, podczas której z zainteresowaniem i niekiedy z zaskoczeniem i zdziwieniem oglądali i rozpoznawali siebie, swoje koleżanki i kolegów na kolejnych fotografiach.
W części artystycznej wystąpiła przedstawicielka młodego pokolenia, uczennica Liceum Ogólnokształcącego, Anna Jurek z Wiórka, która zaśpiewała kilka znanych utworów ze swojego repertuaru, umilając w ten sposób spotkanie seniorów.
Drużyna koła „ECHO” Wiórek stanęła do zdjęć grupowych, a każdy z uczestników spotkania otrzymał od organizatorów na pamiątkę upominek z życzeniami."ECHO" na starych fotografiach


UWAGA !
Nazwa Wiórek.pl ... (c) jest zastrzeżona .
Strona "wiorek.pl.tl" nie rości sobie żadnych praw do nazwy "Wiórek". Używana jest wyłącznie w celu oznaczenia
lokalizacji i jednoznacznego wskazania miejscowości, którego dotyczą zamieszczane informacje.
Strona "Wiórek.pl" nie reprezentuje żadnej partii politycznej, urzędu ani jednostki samorządowej.
To po prostu strona typu FAN PAGE służąca celom do jakich została powołana przez administratora.

Darmowe komponenty [+]Startowy.com katalog stron Firma Budowlano Remontowa