Koło Śpiewacze "ECHO" Wiórek

Początki chóru sięgają 1922 roku, kiedy to właściciel gościńca w Wiórku Pan Kujawa rozpoczął udostępniać zbierającym się u niego gościom oddzielną salę. Inicjatorami założenia chóru byli Michał Vogt z żoną, Stanisława Grajszyk, Józef i Antoni Lisieccy, oraz Marcin i Stanisława Ćwiklińscy. Dyrygentem zespołu był wówczas mieszkaniec Wiórka (ojciec nauczycielki), pan Paluszkiewicz.
W tamtych czasach chór prowadził działalność kulturalną ożywiającą życie zbiorowe, przynoszącą też dochody na działalność zespołu. Śpiewacy z Wiórka bowiem organizowali przedstawienia teatralne z którymi jeździli po okolicznych miejscowościach.
W roku 1925 gościniec sprzedano, a chór pozbawiony lokalu zawiesił działalność.

W listopadzie 1930 roku podczas jednego z wesel, na którym zebrana młodzież dziarsko sobie podśpiewywała
Tytus Karabasz zaproponował reaktywowanie zespołu.
Zebranie załozycielskie odbyło się 2 listopada 1930 roku, a próby odbywały się w prywatnych domach. Gdy do wsi przybył kupiec z prawdziwego zdarzenia, mieszkańcy namówili Bogajewicza na udostępnienie sali ze sceną, gdzie podczas występów właściciel czerpał nie małe zyski.
Celem i dążeniami koła było pielęgnowanie pieśni polskiej, muzyki, sztuki teatralnej, sztuki tanecznej, oświata w formie wykładów, referatów, zwiedzanie bibliotek, muzeów, zabytków narodowych, wspólne wieczorki towarzyskie i dbałość o swe koło.

Działalność Koła „ECHO” Wiórek zapoczątkowana ponad 80 lat temu trwała do lat 60-tych z kilkuletnią przerwą wojenną. Zachował się sztandar koła z 1946 roku, a druhny i druhowie posiadający w swoich archiwach domowych wiele pamiątek i zdjęć udostępnili je do utworzenia ALBUMU i wystawy zorganizowanej w miejscowej świetlicy.

12 listopada 2011 r. odbyło się Spotkanie po latach członków Koła „ECHO” Wiórek, zorganizowane przez Sołtysa i Radę Sołecką przy współpracy Prezesa Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Jedność” Czapury – Wiórek Danuty Paszkiewicz, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach Arkadiusza Jurka oraz MOK-u.
Najstarszym seniorem obecnym na spotkaniu był druh Wiktor Lisiecki z Wiórka, działający w kole w latach 40-tych wraz z druhną Marią Melinger z Czapur, druhnami Krystyną Lipiak, Zofią Dehmel i Urszulą Kantorską oraz druhem Stefanem Krychem z Wiórka.
Uczestnicy spotkania obejrzeli prezentację multimedialną zdjęć przygotowaną przez organizatorów, podczas której z zainteresowaniem i niekiedy z zaskoczeniem i zdziwieniem oglądali i rozpoznawali siebie, swoje koleżanki i kolegów na kolejnych fotografiach.
W części artystycznej wystąpiła przedstawicielka młodego pokolenia, uczennica Liceum Ogólnokształcącego, Anna Jurek z Wiórka, która zaśpiewała kilka znanych utworów ze swojego repertuaru, umilając w ten sposób spotkanie seniorów.
Drużyna koła „ECHO” Wiórek stanęła do zdjęć grupowych, a każdy z uczestników spotkania otrzymał od organizatorów na pamiątkę upominek z życzeniami."ECHO" na starych fotografiach


UWAGA !
Nazwa Wiórek.pl ... (c) jest zastrzeżona .
Strona "wiorek.pl.tl" nie rości sobie żadnych praw do nazwy "Wiórek". Używana jest wyłącznie w celu oznaczenia
lokalizacji i jednoznacznego wskazania miejscowości, którego dotyczą zamieszczane informacje.
Strona "Wiórek.pl" nie reprezentuje żadnej partii politycznej, urzędu ani jednostki samorządowej.
To po prostu strona typu FAN PAGE służąca celom do jakich została powołana przez administratora.

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja