stowarzyszenie emerytów i rencistówNa naszym terenie powstało i działa Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów ˝JEDNOŚĆ˝ Czapury-Wiórek. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane na początku 2008 r., jednak początki działalności sięgają 2005 r., kiedy to funkcjonowało jako Koło Nr 6 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego Związku w Mosinie.
Celem statutowym Stowarzyszenia jest między innymi: zaspokojenie duchowych potrzeb członków. Stowarzyszenia w dziedzinie kulturalno-oświatowej, jak również związanych z rozrywką i odpoczynkiem, budowanie poczucia pełnej wartości wśród emerytów, rencistów i inwalidów, działanie na rzecz miejsca swego zamieszkania i najbliższego otoczenia.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i obecnie skupia w swoich szeregach 92 osoby oraz 4 członków wspierających.
Organizują wycieczki jedno i wielodniowe, plenerowe imprezy środowiskowe, wyjeżdżają na seanse filmowe i teatralne oraz festyny. Współpracują z różnego rodzaju jednostkami organizacyjnymi oraz Stowarzyszeniami działającymi na naszym terenie. Stowarzyszenie współorganizowało wystawę zbiorów i prac artystycznych mieszkańców Czapur i Wiórka -,,Nikt nie wie co i kiedy się zaczyna” oraz chętnie bierze udział w corocznej wystawie ,,Szeroko na Wąskiej”. Członkowie aktywnie spędzają czas na zajęciach gimnastycznych, korzystają z rekreacji wodnej i chętnie biorą udział w różnego rodzaju kursach np. komputerowym. Do tradycji należy odwiedzanie chorych w Domu Opieki Pielęgniarskiej w Czapurach oraz chorych członków Stowarzyszenia.
Organizują spotkania przy kawie, spotkania opłatkowe, pokazy multimedialne itp.
W swej działalności Stowarzyszenie spotyka się z życzliwością środowiska, pomocą ze strony szkoły, miejscowych instytucji, organizacji i zakładów pracy. Członkowie działają w strukturach Caritas i dyżurują w świetlicy dla dzieci szkolnych, działającej przy miejscowej parafii.
Jedno z licznych przedsięwzięć stowarzyszenia  pt "Święto Pieczonej Pyry" weszło już na stałe do kalendarza i zostało zaakceptowane przez lokalną społeczność.
Starają się, by nazwa Stowarzyszenia ,,Jedność” nie była pustym słowem, by członkowie mieli poczucie, że są sobie potrzebni. O efektach ich działań świadczy stały wzrost liczby członków.
W roku 2010 otrzymali dotację od samorządu gminnego na realizację trzech zadań publicznych.

 

29 lutego 2008 r. w Szkole Podstawowej w Czapurach odbyło sie pierwsze posiedzenie zarządu nowopowstałego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów "JEDNOŚĆ" Czapury-Wiórek. Pierwsze posiedzenie zarządu miało szczególny charakter, gdyż podjęto rozmowy na temat współpracy z innymi grupami aktywności społecznej.
 
Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Jedność” Czapury – Wiórek

Prezes -
Danuta Marta Paszkiewicz.
Krystyna Idaszak - zastępca prezesa
Janina Plenzler - zastepca prezesa
Alina Genowefa Chmielewska - sekretarz
Borysława Wawrzyniak - skarbnik
Mirosława Ignasiak - członek zarządu

 
 
kontakt:
Czapury, ul. Poznańska 81
61-160 Poznań
tel. 061 8939 449
www.seir-czapury-wiorek.pl
e-mail: seir.jednosc@gmail.com


  
 

Można śmiało powiedzieć, że tradycją stało sie już coroczne  spotkanie opłatkowe Emerytów Czapur, Wiórka i Babek organizowane przez Stowarzyszenie "Jedność" w Sali Restauracyjnej "U Patrycji” w Wiórku. 
Takie wspólne spotkanie członków na które niejednokrotnie zapraszani są goście z poza koła ma charakter podsumowujący miniony rok, a tym samym integrujący tą społeczność.
Rzecz jasna, działalnosć stowarzyszenia to zebrania, wyjazdy, wycieczki, organizacja festynów, a wszystko to można zobaczyć w
galerii Wiórka, lub na stronach SEiR "JEDNOŚĆ"


Jedno z największych przedsięwzięć stowarzyszenia 
UWAGA !
Nazwa Wiórek.pl ... (c) jest zastrzeżona .
Strona "wiorek.pl.tl" nie rości sobie żadnych praw do nazwy "Wiórek". Używana jest wyłącznie w celu oznaczenia
lokalizacji i jednoznacznego wskazania miejscowości, którego dotyczą zamieszczane informacje.
Strona "Wiórek.pl" nie reprezentuje żadnej partii politycznej, urzędu ani jednostki samorządowej.
To po prostu strona typu FAN PAGE służąca celom do jakich została powołana przez administratora.

Darmowe komponenty [+]Startowy.com katalog stron Firma Budowlano Remontowa
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free