stowarzyszenie obywatelskie

UWAGA:
STOWARZYSZENIE OD ROKU 2012 ZAPRZESTAŁO SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI
NIE SPEŁNIA WYMOGÓW ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

było, przemineło ...

Z inicjatywy mieszkańców powołano do życia Stowarzyszenie Obywatelskie "KUBALIN", przekształcone później (od 1 stycznia 2008 ) w "Nadwarciańskie Stowarzyszenie Obywatelskie"
Grupa założycielska liczy 18 osób. Opracowano Statut i przystąpiono do rejestracji sądowej, które miało miejsce 12 marca 2007 roku.
 
 

Pierwszy zarząd stworzyli: 
Małgorzata Foltyn (prezes)
Bronisław Nowak
Teresa Cybal
Halina Stachowska
Folger Scheepens

Obejmuje ono swoją działalnoscią sołectwa Wiórek, Czapury, Babki i Daszewice. Głownym celem jaki sobie postawili członkowie to integracja i pobudzanie aktywne mieszkańców. Chcą upowszechniać wiedzę historyczną jak również działać na żecz integracji europejskiej. Działają aktywnie na rzecz promocji kultury, zdrowia, sportu, czy ochrony środowiska.

Bieżące informacje na stonie 
  www.nso.czapury.org

Nadwarciańskie Stowarzyszenie Obywatelskie
Kontakty:
Czapury ul. Poznańska 78, 61-160 Poznań
tel    +48 61 893 93 14    
tel.kom. 601 772 150
email: nso@czapury.org  

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 
 
 
ZARZĄD:
Prezes Nowak Bronisław
Wiceprezes Scheepens Olger
Skarbnik Cybal Teresa
Sekretarz Osuch Alicja
Członek Zarządu Stachowska Halina
KOMISJA REWIZYJNA:
Przewodnicząca Kruk Daria
Z-ca przewodniczącej Strojny Sławomir
Członek Wawrzyniak Jarosław

 

 

Siedziba Stowarzyszenia mieści się pod adresem: Babki


Z organizowali dla naszej nadwarcianskiej społecznosci min.:

    Święto Europy
w postaci 3 MAJÓWKI "SZLACHETNE ZDROWIE" wspólnie z Niepublicznym Ośrodkiem Zdrowia w Babkach.
Szerokiej ofercie badań oraz poradlekarskich i stomatologicznych towarzyszyła kawiarenka ziołowa, sprzedaż ziół a także stoisko programu "EUROPY POZNAWANIE", na którym przybyli licznie mieszkańcy Wiórka, Babek, Czapur, Daszewic i  mogli zaopatrzyć się w różnorodne wydawnictwa na temat integracji europejskiej. Gospodarzem "Majówki" tradycyjnie  była Swietłana Bartkowiak - lekarz rodzinny mieszkańców wspomnianych wyżej nadwarciańskich wsi.
    Nadwarciańskie Stowarzyszenie Obywatelskie w ramach realizacji programu noszącego nazwę "Europy poznawanie" finansowo wspieranego przez Urząd Miejski w Mosinie,zorganizowało min. szkolenie Rady Pedagogicznej nauczycieli nadwarciańskich placówek oświatowych z Daszewic I Czapur, jakie odbyło się w Szkole Podstawowej im, Arkadego Fiedlera w Czapurach. Temat to programy, ukryte pod hasłami "Uczenie się przez całe życie" i  "Młodzież w działaniu" mówiące o wykorzystaniu funduszy unijnych w budżecie na lata 2007-2013, na które zaplanowano aż 975 mld euro. Znacząca część tej kwoty przeznaczona została na sfinansowanie programów  wspierających projekty nakierowane na młodzież szkolna i studentów.
Kartki z życia stowarzyszenia
Nadwarciańskie Stowarzyszenie Obywatelskie realizuje swój projekt „EUROPY POZNAWANIA” na Uniwersytecie Adama Mickiewicza  >czytaj więcej<

NADWARCIAŃSKIE WIANKI
W ludowej tradycji koniec czerwca to "Noc Kupały" i wróżebne "WIANKI". O tych ostatnich pamiętali członkowie Nadwarciańskiego Stowarzyszenia Obywatelskiego, których liczna grupa spotkała się w  leżącym nad Wartą ogrodzie państwa Marleny i Henryka Kopaczewskich.  >czytaj więcej<
********************************************
Tradycyjnie już w członkowie Nadwarciańskiego Stowarzyszenia Obywatelskiego powitanie lata łączą z puszczaniem wianków w wartkie nurty Warty. Tym razem gospodarzami wiankowego obrzędu byli państwo Daria i Jarosław Krukowie, którzy udzieli gościny w ich pięknym ogrodzie w Czapurach.
Zabawa była przednia a wianki (w pełni ekologiczne) popłyneły rzeką dając nadzieję na dobre lato i dalszą przyszłość wszystkich mieszkańców naszych nadwarciańskich miejscowości


.


  

UWAGA !
Nazwa Wiórek.pl ... (c) jest zastrzeżona .
Strona "wiorek.pl.tl" nie rości sobie żadnych praw do nazwy "Wiórek". Używana jest wyłącznie w celu oznaczenia
lokalizacji i jednoznacznego wskazania miejscowości, którego dotyczą zamieszczane informacje.
Strona "Wiórek.pl" nie reprezentuje żadnej partii politycznej, urzędu ani jednostki samorządowej.
To po prostu strona typu FAN PAGE służąca celom do jakich została powołana przez administratora.

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja